Articles

Violin Online Violin Class – 20th CENTURY MUSICAL STYLE CHARACTERISTICS-Studieenhet 5.2

Posted by admin

utför MEDIUM: utför grupper under denna tid inkluderar kammarorkestrar; instrumentella ensembler; orkestrar; körgrupper; datorgenererade instrument (inklusive syntar); och blandade medier (tejpade ljud med traditionella instrument).

rytm: komplexa, individuella rytmer används, och nya rytmer och mätare är vanliga som polyrytmer och polymetrar.

melodi: melodier är ofta fragmenterade, dissonanta och experimentella. Beroende på vilken form eller stil som används kan melodier baseras på skalor från icke-västerländska länder, kromatiska skalor, tolvtonrader eller mikrotonala skalor.

harmoni: harmoni är ofta experimentell och dissonant. Istället för att all harmoni baseras på intervallet för en tredjedel (tertian harmony, används i mycket av västerländsk tonmusik), är harmoni ibland baserad på sekunder, fjärdedelar och femtedelar (respektive sekundärt, kvartaloch quintal harmoni). Atonalitet, vilket betyder en frånvaro av tonalitet, finns i musik som tolvtonskompositioner.

textur: Polyfoniska texturer används ofta (tolvtonsmusik använder ofta homofonisk konsistens), och musik som impressionism eller aleatorisk Musik experimenterar med nya texturer med lager av olika ljud.

FORM: musikaliska former från tidigare musikaliska perioder används, ofta på experimentella sätt.

Related Post

Leave A Comment