Articles

eseje aborcyjne

Posted by admin

esej filozoficzny – Wprowadzenie do aborcji kiedy właściwie zaczyna się życie? Kiedy, jeśli w ogóle, można przerwać ciążę? Oto niektóre z moralnych dylematów, z jakimi borykają się osoby zajmujące się kwestią aborcji. Aborcja to przerwanie ciąży. Istnieje wiele różnych stanowisk na temat aborcji. Dla tych, którzy mają konserwatywny pogląd na aborcję, aborcja nigdy nie jest dopuszczalna, chyba że jest konieczna, aby uratować życie kobiety w ciąży. Natomiast liberalny pogląd uważa, że aborcja jest zawsze etycznie akceptowalna w każdym punkcie rozwoju płodu i z dowolnego powodu. Wreszcie, są te w środku, które mają umiarkowany widok. Uważają, że aborcja jest etycznie akceptowalna do pewnego momentu rozwoju płodu i że niektóre powody są akceptowalne. Argument Mary Anne Warren za aborcją stanowisko Mary Anne Warren w sprawie aborcji jest liberalne. W swoim artykule na temat moralnego i prawnego statusu aborcji stwierdza, że”…a !
PRAWO kobiet do ochrony zdrowia, szczęścia, wolności, a nawet życia, poprzez przerwanie niechcianej ciąży, zawsze będzie nadrzędne wobec prawa do życia, które można przypisać płodowi, nawet w pełni rozwiniętemu.”(pg.16, Mappes) Warren uważa, że aborcja jest dopuszczalna, ponieważ płód nie jest w pełni rozwiniętą osobą o cechach moralnych; są to istoty ludzkie, które nie są jeszcze osobą. Twierdzi, że aby być uważanym za człowieka, musimy spełniać pięć cech. Te pięć cech to: 1 świadomość (przedmiotów i zdarzeń zewnętrznych i/lub wewnętrznych do istoty), a w szczególności zdolność do odczuwania bólu: 2 rozumowanie (rozwinięta zdolność do rozwiązywania nowych i stosunkowo złożonych problemów); 3 samo-zmotywowana aktywność (aktywność, która jest stosunkowo niezależna od zarówno genetycznej lub bezpośredniej kontroli zewnętrznej); 4 zdolność do komunikowania się, za pomocą jakichkolwiek środków, wiadomości o nieokreślonej różnorodności typów …

Related Post