Articles

Norges Bank

Posted by admin

ett väl fungerande finansiellt system är grundläggande för en modern ekonomi och bankerna utför viktiga funktioner för samhället. De måste därför vara säkra.

bankerna bör kunna låna ut pengar till konsumenter och företag i både upp-och nedgångar. Dessutom bör betalningar för varor och tjänster behandlas snabbt, säkert och till låg kostnad.

om bankerna misslyckas med att utföra dessa uppgifter kan konsekvenserna för hela ekonomin snabbt bli så omfattande att även banksystemet skulle utsättas för stora chocker. Det är därför viktigt att bankerna kan absorbera förluster och uppfylla sina nuvarande betalningsförpliktelser.

för att säkerställa detta måste bankerna uppfylla strikta lagstadgade krav. Bland dessa är kapital och likviditet (pengar som kan betalas med kort varsel) krav som gäller för banker för att säkerställa att de kan uppfylla sina nuvarande betalningsförpliktelser.

bankernas egna betalningssystem måste också vara säkra och effektiva.

myndigheternas ansvar

i Norge är arbetet med reglering och tillsyn av finanssektorn uppdelat mellan finansministeriet, Finanstilsynet (Norges finansinspektion) och Norges Bank.

finansministeriet har ett övergripande ansvar och administrerar lagar och förordningar som reglerar finanssektorn. Ministeriet spelar också en viktig roll i samordningen mellan de olika auktoritativa organen.

Finanstilsynet övervakar varje enskild institution inom hela finanssektorn och kontrollerar om de alla uppfyller gällande krav.

Norges Bank övervakar det finansiella systemet för att samla in information om utvecklingen som hotar systemet som helhet. Som bankers bank spelar centralbanken också en viktig roll för att hantera banksektorns likviditet och kan tillhandahålla eller dra tillbaka likviditet vid behov.

som den ultimata avvecklingsbanken i det norska betalningssystemet har Norges Bank också ett särskilt ansvar för att övervaka interbankens avvecklingssystem.

Related Post

Leave A Comment