Articles

Jupiter in Schorpioen

Posted by admin

Jupiter is een reuzenplaneet, de grootste in ons zonnestelsel. Dit is een planeet met een massa groter dan de massa van alle andere planeten samen. Het heeft geen vast oppervlak en de samenstelling is voornamelijk waterstof.

Jupiter kreeg zijn naam van de Romeinse god van de donder, Jupiter. Deze god is een equivalent van de Griekse god Zeus.het was de belangrijkste godheid in het oude Romeinse pantheon der goden en werd beschouwd als de koning van alle goden. Het bleef op die troon tot de opkomst van het christendom, en zijn verklaring als de belangrijkste religie van het Romeinse Rijk.astrologisch wordt de planeet Jupiter beschouwd als een zeer heilzame planeet, en heeft dat label al sinds de oudheid. Deze planeet wordt vaak “de grote weldoener”genoemd.

Het is de brenger van geluk en welvarende kansen in het leven van mensen. Jupiter is de planeet van zowel overdrijving als toename. Het vergroot de dingen waarover het regeert.het symboliseert overvloed, geluk, toename, geld, Financiën, gelukkige kansen, accumulatie, rijkdom, welvaart, banken en bankiers, financiële instellingen, Justitie, de wet, advocaten, rechtbanken, rechters, rechtssysteem, kennis, professoren, universiteiten, reizen, afstand, verre reizen, vreemden, vreemde culturen en landen, verre communicatie, hedonisme, verwennerij, genoegens, luxe, luxe items, stroom, Spiritualiteit, Religie, matigheid, adel, vreugde, geluk, optimisme, etc.

deze planeet is de krachtigste als hij staat in de tekens waar hij over regeert, Boogschutter en vissen. Het is ook zeer krachtig in het teken van zijn verheerlijking, kanker.

over het algemeen heeft Jupiter bijna nooit een slechte invloed, tenzij het ernstig slecht geplaatst is in de geboortehoroscoop van een persoon. Zelfs in deze gevallen manifesteert het zich meestal als een gebrek aan geluk of gelukkige kansen voor vooruitgang en toename.

als het goed is geplaatst in een geboortehoroscoop, zegent het een persoon met geluk en de voordelen van het leven. Deze planeet is de beschermer van ons leven, waardoor we een doorbraak hebben in een tijd van wanhoop en verwarring.

mensen die Jupiter in een prominent geboortehuis hebben en in gunstige aspecten voor de andere planeten in de horoscoop van een persoon, met name de Zon, Maan, Venus of Pluto, zijn meestal rijk en gelukkig.

deze mensen worden vaak beschermd tegen mogelijke schade en calamiteiten in het leven. Ze hebben meestal geen financiële problemen en hebben een heleboel mogelijkheden om hun materiële rijkdom nog meer te verhogen.in tegenstelling tot de persoonlijke planeten De Zon, Maan, Venus, Mars en Mercurius, is Jupiter een sociale planeet, wat betekent dat het hele generaties mensen beïnvloedt terwijl ze door een teken reizen. De reden is het lange verblijf in een teken, ongeveer een jaar, waarin het een impact heeft van een generatie van mensen geboren in dat jaar.

Het is niet zo dat het geen invloed heeft op individuen door het teken waar het doorheen gaat, het is gewoon dat zijn invloed op een persoon moet worden waargenomen als een combinatie van het teken waarin het zich bevindt, de plaats van het geboortehoroscoophuis, evenals zijn aspecten met andere planeten.

persoonlijke planeten, aan de andere kant, gaan door een teken in een kortere tijd, en hebben een sterke invloed op de personages van mensen.

in deze tekst hebben we het over de eigenschappen van mensen geboren met Jupiter in Schorpioen.

Jupiter in Schorpioen mens

mannen met Jupiter in Schorpioen hebben vaak een geheimzinnige aard en zijn zeer gevoelig voor nieuwsgierige mensen, die proberen hun geheimen te ontdekken, of op zijn minst details uit hun privacy die ze voor zichzelf willen houden. Ze worden aangetrokken tot spirituele disciplines en het occulte.

deze mannen bezitten vaak een aantal psychische en genezende krachten en gebruiken ze om anderen te helpen, maar ze verdienen vaak ook hun brood. Ze zijn vaak horoscoop en tarot lezers, kristal genezing therapeuten, goochelaars, enz.

deze mannen kunnen zeer goed zijn in beroepen waar ze met andermans geld omgaan. Of het nu gaat om belastingbetaling en inspectie, of het investeren van het geld van hun partner, ze lijken zeer gelukkig te zijn en hebben uitstekende mogelijkheden om te profiteren van deze beroepen.

deze mannen zijn ook succesvolle tandartsen, apothekers, chirurgen, wetenschappers, labeigenaren en technici, chemici, enz.

veel van deze mannen eindigen als succesvolle detectives of privé-detectives met een groot aantal succesvol opgeloste zaken.

Jupiter in Schorpioen vrouw

vrouwen met Jupiter in Schorpioen hebben meestal een mysterieus en geheimzinnig karakter. Ze hebben de gave om geheimen van andere mensen te ontdekken, maar ze hebben ook de neiging om hun geheimen voor zichzelf te houden.

in sommige gevallen kunnen ze geobsedeerd raken door de mogelijkheid dat iemand hun geheimen ontdekt en strenge maatregelen neemt om ze te beschermen.

deze vrouwen zijn vaak geïnteresseerd in mystiek en het occulte. Ze hebben vaak een grote kennis van deze onderwerpen, en in de meeste gevallen actief toe te passen die kennis.

velen van hen beoefenen een aantal spirituele disciplines, zoals tarot lezen, of astrologie lezen, en ze verdienen hun brood met het doen van deze dingen. Veel van deze vrouwen hebben een natuurlijk vermogen om in de toekomst te kijken, en gebruik dit geschenk dat ze hebben om mensen te helpen, maar ook om geld te verdienen.

ze bezitten vaak genezende krachten en gebruiken ze om mensen te genezen en geld te verdienen terwijl ze hen helpen. Niet alle mensen met Jupiter in Schorpioen bezitten deze vermogens, maar velen van hen wel.

ze zijn erg goed in het beheren van andermans geld. Deze vrouwen ervaren vaak financiële winsten door iemands dood of hun werk is een of andere manier gerelateerd aan de dood en sterven.

goede eigenschappen

enkele van de goede eigenschappen van Jupiter in Schorpioen zijn: onderscheidend, goed in omgaan met andermans geld, helende energie, psychische gaven, profetische gave, spirituele kennis, fysiek aantrekkelijk, intens, energetisch, enz.

slechte eigenschappen

sommige van de slechte eigenschappen van Jupiter in Schorpioen zijn: geheimzinnig, gevoelig voor illegale activiteiten, bedrog en bedrog om geld, criminele handelingen, manipulatief, jaloers, controlerend, enz.

Jupiter in Schorpioen – Algemene Info

Jupiter in Schorpioen accentueert de eigenschappen van dit teken. Schorpioen is een teken dat geheime en occulte krachten regeert, evenals iemands fysieke aantrekkelijkheid.

in het algemeen symboliseert Schorpioen de dood en zaken die verband houden met de dood, zoals begraafplaatsen, begrafenissen, crematie, crematie, balsemers, en balseming, enz.het staat ook symbool voor bloed, slagers, scheikunde, chemici, chemische en medische laboratoria, tandartsen en tandheelkunde, detectives, detectivewerk en-agentschappen, privédetectives, drogisterijen, verzekeringen, levensverzekeringen, verzekeringsmaatschappijen en mensen die verzekeringen verkopen, junk en junk dealers, magie en goochelaars, genezers, genezing, vleeshandel en vleesmarkten, geneesmiddelen, plaatsen waar geneesmiddelen worden bewaard, chirurgie, chirurgen, pathologie, pathologen, apotheken, apothekers, artsen, helderzienden, onderzoekers, onderzoekers, geheimen, riolen, wetenschappelijk onderzoek, tovenaars, astrologie, astrologen, fiscalisten, belastingontvangers en belastingadviseurs, ondergrondse plaatsen, ondergrondse beroepen, enz.

mensen met Jupiter in Schorpioen zijn zeer kritisch en hebben een natuurlijk vermogen om de karakters van mensen te beoordelen en door hun intenties heen te kijken.

zij neigen vaak naar beroepen die een dosis geheimhouding en elementen uit andere gebieden bevatten. Ze zijn vaak zeer intuïtief en hebben psychische vermogens. Deze mensen hebben intense gevoelens en reacties, en zijn zeer energiek.

als het gaat om geldzaken, hebben deze mensen een natuurlijke gave om ermee om te gaan, vooral met betrekking tot het omgaan met andermans geld. Ze worden vaak aangetrokken tot het verzekeringsbedrijf en hebben geweldige resultaten.

velen van hen zijn in staat om aanzienlijke bedragen te verdienen met het verkopen en promoten van verzekeringspolissen. Deze mensen hebben een talent voor het omgaan met financiën in het algemeen.

ze kunnen zeer geheimzinnig zijn, vooral over hun privacy. Ze hebben ook de neiging om verschillende informatie over anderen te verzamelen voor het geval ze het in de toekomst nodig hebben.

ze worden aangetrokken door macht en sommigen van hen zijn bereid veel moeite te doen om die te verkrijgen, sommigen zelfs met immorele of verboden middelen, vooral wanneer Jupiter slecht in hun Geboortehoroscoop is geplaatst.

in deze gevallen kunnen zij geneigd zijn geld te verdienen door verschillende soorten illegale activiteiten. Met slecht geplaatste Jupiter, kunnen deze mensen overdreven jaloers, paranoïde, manipulatief, wraakzuchtig, enz. worden.

deze mensen zijn meestal fysiek aantrekkelijk voor andere mensen.

ze lijken een bepaald magnetisme te hebben dat mensen naar hen toe trekt. Ze zijn meestal zeer spirituele wezens en kiezen vaak beroepen zoals spirituele genezers, raadgevers, goochelaars, astrologie en tarot lezers, enz.

veel van deze mensen hebben het vermogen om verder te kijken dan morgen en ze gebruiken hun gaven om mensen te helpen en om hun brood te verdienen met deze gaven. Ze slagen er soms in om een aanzienlijke hoeveelheid geld te verdienen door het doen van deze diensten.

hun metingen zijn meestal een product van echt talent en vermogen om in de toekomst te kijken, maar sommige van hen met slecht geplaatste Jupiter, vooral in combinatie met Mercurius en Neptunus kunnen vatbaar zijn voor bedrog en bedriegen van mensen voor financiële winsten.

ze zijn vaak geïnteresseerd in het occulte, mystiek, magie en andere soortgelijke gebieden. Zij worden vaak meesters in deze gebieden en leden van samenlevingen die zich met deze gebieden bezighouden.met Jupiter in het teken Schorpioen, hebben deze mensen meestal ondersteuning en mogelijkheden om vooruitgang te boeken op deze gebieden en zelfs aanzienlijke financiële beloningen te krijgen.

in sommige gevallen, met een slecht geplaatste Jupiter in dit teken, konden deze mensen overdreven geheimzinnig worden en zelfs paranoïde over anderen die hun privé-zaken ontdekken. Zulke Jupiter kan ook wijzen op mogelijke schandalen met betrekking tot het onthullen van persoonlijke informatie die deze mensen zouden kunnen ervaren.

Deze mensen hebben niet alleen geheimen, ze hebben de mogelijkheid om geheimen te ontdekken.

zij kiezen vaak beroepen zoals privédetectives en detectives, waar zij het volledige potentieel van hun capaciteiten kunnen benutten. In sommige gevallen, meestal wanneer Jupiter is slecht geplaatst, hun werk kan worden gerelateerd aan gevaarlijke situaties, waardoor hun leven in gevaar.

het teken Schorpioen maakt deze mensen succesvol chirurgen, tandartsen, evenals apothekers.

zij hebben een gave voor de geneeskunde in het algemeen en verdienen vaak hun levensonderhoud deze beroepen. Ze zijn ook goed in beroepen in verband met belastingen en het innen van belastingen, belastinginspectie, banen in financiële instellingen, enz.

Het klinkt zeker morbide, maar deze mensen verdienen vaak hun brood en sommigen slagen erin om aanzienlijke hoeveelheden geld te verdienen door middel van dood gerelateerde bedrijven. Ze zijn vaak in de onderneming, als grafsteenfabrikanten, begraafplaats werknemers, eigenaren van begrafenisbureaus, eigenaren van crematoria en balsemers, enz.

het teken Schorpioen maakt deze mensen op de een of andere manier onverschillig voor het idee van dood en sterven en dat is een van de belangrijkste redenen voor hun succes in deze business. In sommige gevallen kan deze plaatsing van Jupiter wijzen op het verkrijgen van geld uit iemands dood, zoals erfenis of iets dergelijks.

ze hebben vaak geluk met andermans geld, vooral met het geld van hun partner. Ze hebben vaak gelukkige kansen om het te investeren en verdienen een groot deel van de inkomsten.

in het algemeen zal Jupiter in Schorpioen het individu voorzien van voorspoedige kansen en geluk in alle gebieden die door Schorpioen worden geregeerd.

samenvatting

Jupiter gaat door één teken in ongeveer een jaar. Tijdens die transit beïnvloedt het alle mensen die in dat jaar geboren zijn en dezelfde eigenschappen hebben.

daarom is het bij het bepalen van zijn invloed op een bepaald individu, naast zijn teken, essentieel om rekening te houden met het huis dat het bezet, evenals de aspecten die het maakt met andere planeten.

mensen die Natale Jupiter in Schorpioen hebben, delen de eigenschap van geheimzinnigheid en neiging om hun privacy bijna obsessief te verbergen.

tegelijkertijd hebben deze mensen de wens en het vermogen om de geheimen van anderen te ontdekken en zijn ze zeer succesvol in beroepen waar dergelijke vaardigheden vereist zijn. Ze zijn succesvolle privé detectives en detectives.

veel van deze mensen hebben bovennatuurlijke vermogens en gaven. Ze zijn vaak in staat om naar de toekomst te kijken, en er hun brood mee te verdienen.

ze kunnen ook natuurlijke genezingscapaciteiten bezitten en ze gebruiken om mensen te helpen en daarmee geld te verdienen.zij hebben een natuurlijke neiging tot geneeskunde, en velen van hen zijn succesvolle Tandartsen, Chirurgen, medische technici, laboranten of apothekers.

omdat het teken Schorpioen de dood en alle met de dood verband houdende zaken regeert, bereiken deze mensen vaak succes in beroepen die op de een of andere manier verband houden met de dood en het sterven, zoals begrafenisondernemers, balsemers, cremators, grafsteenmakers of handelaren, enz.

deze mensen zijn meestal succesvol in alle Schorpioen gerelateerde gebieden en beroepen. In deze gebieden, Jupiter biedt hen met veel geluk en gelukkige kansen om te slagen en goed financieel beloond.

rapporteer deze advertentie

gesponsord

Laden…

Meer interessante artikelen:

Related Post

Leave A Comment