Articles

Norges Bank

Posted by admin

et velfungerende finanssystem er grunnleggende for en moderne økonomi, og bankene utfører viktige samfunnsfunksjoner. De må derfor være sikre.

Bankene bør kunne låne penger til forbrukere og bedrifter i både oppgang og nedgangstider. I tillegg bør betalinger for varer og tjenester behandles raskt, trygt og til lav pris.hvis bankene ikke klarer å utføre disse oppgavene, kan konsekvensene for hele økonomien raskt bli så vidtrekkende at selv banksystemet vil bli utsatt for store sjokk. Det er derfor viktig at bankene er i stand til å absorbere tap og oppfylle sine nåværende betalingsforpliktelser.

for å sikre dette må bankene overholde strenge regulatoriske krav. Blant disse er kapital-og likviditetskravene (penger som kan betales på kort varsel) som gjelder for bankene for å sikre at de kan oppfylle sine nåværende betalingsforpliktelser.

bankenes egne betalingssystemer er også pålagt å være sikre og effektive.

myndighetenes Ansvar

i Norge er arbeidet med regulering og tilsyn av finanssektoren delt Mellom Finansdepartementet, Finanstilsynet og Norges Bank.

Finansdepartementet har overordnet ansvar og forvalter lover og forskrifter som regulerer finanssektoren. Departementet spiller også en viktig rolle i samordningen mellom de ulike autoritative organer.

Finanstilsynet fører tilsyn med hver enkelt institusjon i hele finanssektoren og kontrollerer om de alle oppfyller gjeldende krav.

Norges Bank fører tilsyn med det finansielle systemet for å samle informasjon om utviklingen som truer systemet som helhet. Som bankers bank spiller sentralbanken også en viktig rolle i å håndtere banksektorens likviditet og kan gi eller trekke likviditet når det er nødvendig.Som den endelige oppgjørsbanken i det norske betalingssystemet har Norges Bank også et særlig ansvar for å føre tilsyn med oppgjørssystemet mellom bankene.

Related Post

Leave A Comment