Articles

Jupiter i Skorpionen

Posted by admin

Jupiter är en jätteplanet, den största i vårt solsystem. Detta är en planet med en massa som är större än massan av alla andra planeter tillsammans. Den har inte en fast yta och dess sammansättning är mestadels väte.Jupiter fick sitt namn från den romerska åskguden Jupiter. Denna gud är en motsvarighet till den grekiska guden Zeus.

det var den främsta gudomen i de gamla romarnas pantheon av gudar och ansågs kungen av alla gudar. Det förblev på den tronen fram till kristendomen och dess förklaring som det romerska rikets huvudsakliga religion.

astrologiskt anses planeten Jupiter vara en mycket fördelaktig planet och har haft den etiketten sedan antiken. Denna planet kallas ofta”The great benefic”.

det är bringaren av lycka och Välmående möjligheter i människors liv. Jupiter är planeten för överdrift såväl som ökning. Det tenderar att förstora de saker som det härskar över.

det symboliserar överflöd, lycka till, öka, pengar, ekonomi, lyckliga möjligheter, ackumulering, rikedom, välstånd, banker och bankirer, finansiella institutioner, rättvisa, lagen, advokater, domstolar, domare, rättssystem, kunskap, professorer, universitet, resor, avstånd, avlägsna resor, främlingar, främmande kulturer och länder, avlägsen kommunikation, hedonism, njutning, nöjen, lyx, lyxartiklar, flöde, andlighet, religion, måttlighet, Adel, glädje, lycka, optimism etc.

denna planet är den mest kraftfulla när den är i de tecken den härskar över, Skytten och Fiskarna. Det är också mycket potent i tecknet på dess upphöjning, Cancer.i allmänhet har Jupiter nästan aldrig ett dåligt inflytande, såvida det inte är allvarligt dåligt placerat i en persons nataldiagram. Även i dessa fall manifesteras det vanligtvis som brist på lycka eller lyckliga möjligheter till framsteg och ökning.

om det är väl placerat i ett nattdiagram välsignar det en person med lycka och livets fördelar. Denna planet är skyddet av våra liv, vilket gör det möjligt för oss med ett genombrott i en tid av förtvivlan och förvirring.människor som har Jupiter i ett framträdande natalhus och i fördelaktiga aspekter till de andra planeterna i en persons diagram, särskilt solen, månen, Venus eller Pluto, är vanligtvis rika och lyckliga.

dessa människor skyddas ofta från livets potentiella skador och katastrofer. De har vanligtvis inga ekonomiska problem och har en massa möjligheter att öka sin materiella rikedom ännu mer.till skillnad från de personliga planeterna solen, månen, Venus, Mars och Merkurius är Jupiter en social planet, vilket innebär att den påverkar hela generationer av människor medan de passerar genom ett tecken. Anledningen är dess långa vistelse i ett tecken, cirka ett år, under vilket det påverkar en generation människor födda inom det året.

det är inte så att det inte påverkar individer genom tecknet Det går igenom, det är bara att dess inflytande på en person bör observeras som en kombination av tecknet det är i, dess natal chart husplacering, liksom dess aspekter med andra planeter.

personliga planeter, å andra sidan, går igenom ett tecken på kortare tid och har ett starkt inflytande på människors karaktärer.

i den här texten talar vi om egenskaperna hos människor födda med Jupiter i Skorpionen.

Jupiter i Skorpionen Man

män med Jupiter i Skorpionen har ofta en hemlig natur och är mycket känsliga för nyfikna människor, som försöker upptäcka sina hemligheter, eller åtminstone detaljer från deras integritet som de vill behålla för sig själva. De dras mot andliga discipliner och det ockulta.

dessa män har ofta vissa psykiska och helande krafter och använder dem för att hjälpa andra, men de lever ofta och gör dem också. De är ofta horoskop och tarotläsare, kristallläkande terapeuter, magiker etc.

dessa män kan vara mycket bra i yrken där de hanterar andras pengar. Oavsett om det är skattebetalning och inspektion, eller investera sin partners pengar, de verkar vara mycket lyckligt lottade och har utmärkta möjligheter att dra nytta av dessa yrken.

dessa män är också framgångsrika tandläkare, apotekare, kirurger, forskare, labbägare och tekniker, kemister etc.

många av dessa män hamnar som framgångsrika detektiver eller privata utredare med en stor andel framgångsrikt lösta fall.

Jupiter i Skorpionen Kvinna

kvinnor med Jupiter i Skorpionen har vanligtvis en mystisk och hemlig natur. De har en gåva att upptäcka andras hemligheter, men de tenderar också att hålla sina hemligheter för sig själva.

i vissa fall kan de bli besatta av möjligheten att någon upptäcker sina hemligheter och vidtar allvarliga åtgärder för att skydda dem.

dessa kvinnor är ofta intresserade av mystik och det ockulta. De har ofta en stor kunskap om dessa ämnen och tillämpar i de flesta fall aktivt den kunskapen.

många av dem utövar vissa andliga discipliner, såsom tarotläsning eller astrologiläsningar, och de tjänar sitt liv på att göra dessa saker. Många av dessa kvinnor har en naturlig förmåga att se in i framtiden, och använda denna gåva de måste hjälpa människor, men också för att tjäna pengar.

de har ofta helande krafter och använder dem för att läka människor och tjäna pengar samtidigt som de hjälper dem. Inte alla människor med Jupiter i Skorpionen har dessa förmågor, men många av dem gör det.

de är mycket bra på att hantera andras pengar. Dessa kvinnor upplever ofta ekonomiska vinster genom någons död eller deras jobb är på något sätt relaterat till död och döende.

bra egenskaper

några av de goda egenskaperna hos Jupiter i Skorpionen är: kräsna, bra på att hantera andras pengar, helande energi, psykiska gåvor, profetisk gåva, andlig kunskap, fysiskt attraktiv, intensiv, energisk etc.

dåliga egenskaper

några av de dåliga egenskaperna hos Jupiter i Skorpionen är: hemlighetsfulla, benägna att olagliga aktiviteter, bedrägeri och fusk för pengar, kriminella handlingar, manipulerande, avundsjuk, kontrollerande etc.

Jupiter i Skorpionen-allmän information

Jupiter i Skorpionen accentuerar egenskaperna hos detta tecken. Skorpionen är ett tecken som styr hemliga och ockulta krafter, liksom ens fysiska attraktivitet.

i allmänhet symboliserar Skorpionen döden och frågor relaterade till döden, såsom kyrkogårdar, begravningar, kremering, krematorier, balsamer och balsamering etc.

det symboliserar också blod, slaktare, Kemi, kemister, kemiska och medicinska laboratorier, Tandläkare och tandvård, detektiver, detektivarbete och byråer, privata utredare, apotek, försäkringar, livförsäkringar, försäkringsbolag och personer som säljer försäkringar, skräp och skräphandlare, magi och magiker, läkare, läkning, kötthandel och köttmarknader, läkemedel, platser där läkemedel hålls, kirurgi, kirurger, patologi, patologer, apotek, Apotekare, läkare, psykiker, forskare, forskare, hemligheter, avlopp, vetenskaplig forskning, trollkarlar, astrologi, astrologer, beskattning, skatteindrivare och skattekonsulter, underjordiska platser, underjordiska yrken etc.människor med Jupiter i Skorpionen är mycket kräsna och har en naturlig förmåga att bedöma människors karaktärer och se igenom deras avsikter.

de lutar ofta mot yrken som inkluderar en dos av sekretess och element från andra världar. De är ofta mycket intuitiva och har psykiska förmågor. Dessa människor har intensiva känslor och reaktioner och är mycket energiska.

När det gäller pengaraffärer har dessa människor en naturlig gåva att hantera det, särskilt när det gäller att hantera andras pengar. De lockas ofta till försäkringsbranschen och har bra resultat.

många av dem har möjlighet att tjäna stora summor pengar att sälja och främja försäkringar. Dessa människor har en talang för att hantera ekonomi i allmänhet.

de kan vara mycket hemlighetsfulla, särskilt om deras integritet. De har också en tendens att samla in olika uppgifter om andra om de behöver det i framtiden.

de lockas till makten och några av dem är villiga att gå igenom stora längder för att få det, vissa använder även omoraliska eller förbjudna medel, särskilt när Jupiter är dåligt placerad i deras natal chart.

i dessa fall kan de vara benägna att få pengar genom olika typer av olagliga aktiviteter. Med dåligt placerade Jupiter, dessa människor kan bli alltför svartsjuk, paranoid, manipulativ, hämndlysten, etc.

dessa människor är vanligtvis fysiskt attraktiva för andra människor.

de verkar ha en viss magnetism som drar människor mot dem. De är vanligtvis mycket andliga varelser och väljer ofta yrken som andliga läkare, rådgivare, magiker, astrologi och tarotläsare etc.

många av dessa människor har en förmåga att se bortom morgondagen och de använder sina gåvor för att hjälpa människor såväl som att leva av dessa gåvor. De lyckas ibland tjäna en betydande summa pengar genom att göra dessa tjänster.

deras avläsningar är mestadels en produkt av äkta talang och förmåga att se in i framtiden, men några av dem med dåligt placerad Jupiter, särskilt i kombination med kvicksilver och Neptun kan vara benägna att bedra och fuska människor för ekonomiska vinster.

de är ofta intresserade av ockult, mystik, magi och andra liknande områden. De blir ofta mästare inom dessa områden och medlemmar i samhällen som hanterar dessa områden.

med Jupiter i Skorpionens tecken har dessa människor vanligtvis stöd och möjligheter att utvecklas inom dessa områden och till och med få betydande ekonomiska belöningar.

i vissa fall, med dåligt placerad Jupiter i detta tecken, kan dessa människor bli alltför hemlighetsfulla och till och med paranoida om andra upptäcker sina privata frågor. Sådan Jupiter kan också indikera möjliga skandaler om avslöjande av personlig information som dessa människor kan uppleva.

dessa människor inte bara hålla hemligheter de har en förmåga att upptäcka hemligheter.

de väljer ofta yrken som privata utredare och detektiver, där de kan utnyttja sin fulla potential. I vissa fall, vanligtvis när Jupiter är dåligt placerad, kan deras arbete relateras till farliga situationer, vilket sätter deras liv i fara.

Skorpionens tecken gör dessa människor framgångsrika kirurger, tandläkare och apotekare.

de har en gåva för medicin i allmänhet och tjänar ofta sina liv dessa yrken. De är också bra i yrken relaterade till skatter och insamling av skatter, skatteinspektion, jobb i finansinstitut etc.

det låter morbid säkert, men dessa människor tjänar ofta sitt liv och vissa lyckas tjäna stora summor pengar genom dödsrelaterade företag. De är ofta i företagets verksamhet, som gravstenstillverkare, kyrkogårdsarbetare, ägare av begravningsbyråer, ägare av krematorier och balsamer etc.

Skorpionens tecken gör dessa människor på något sätt likgiltiga för tanken på död och döende och det är en av huvudorsakerna till deras framgång i denna verksamhet. I vissa fall kan denna placering av Jupiter indikera att man får pengar från någons död, som arv eller något liknande.

de har ofta tur att hantera andras pengar, särskilt med sin partners pengar. De har ofta lyckliga möjligheter att investera det och tjäna mycket inkomst.i allmänhet kommer Jupiter i Skorpionen att ge individen välmående möjligheter och lycka i alla Scorpio-styrda områden.

sammanfattning

Jupiter passerar genom ett tecken på ungefär ett år. Under den transiteringen påverkar det alla människor födda inom det året som delar samma egenskaper.

På grund av detta faktum, när man bestämmer dess inflytande på en viss individ, förutom dess tecken, är det viktigt att ta hänsyn till det hus Det upptar, liksom de aspekter det gör med andra planeter.

människor som har Natal Jupiter i Skorpionen delar egenskapen av hemlighet och tendens att nästan obsessivt dölja sin integritet.samtidigt har dessa människor en önskan och förmåga att upptäcka andras hemligheter och är mycket framgångsrika i yrken där sådana färdigheter krävs. De är framgångsrika privata detektiver och utredare.

många av dessa människor har övernaturliga förmågor och gåvor. De kan ofta se in i framtiden och försörja sig på att göra det.

de kan också ha naturliga helande förmågor och använda dem för att hjälpa människor och tjäna pengar genom det.

de har en naturlig lutning mot medicin, och många av dem är framgångsrika tandläkare, kirurger, medicinska tekniker, laboratorietekniker eller apotekare.eftersom Skorpionens tecken reglerar döden och alla dödsrelaterade frågor, uppnår dessa människor ofta framgång i yrken som på något sätt är relaterade till död och döende, såsom begravningsentreprenörer, balsamerare, krematorer, gravstenstillverkare eller återförsäljare etc.

dessa människor är vanligtvis framgångsrika inom alla Scorpio-relaterade områden och yrken. På dessa områden ger Jupiter dem lycka till och lyckliga möjligheter att lyckas och bli väl ekonomiskt belönade.

rapportera denna annons

sponsrad

Läser in…

fler intressanta artiklar:

Related Post

Leave A Comment